Chi tiết

PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ LOÉT CHÂN DO SUY TĨNH MẠCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều trị

Khuyến nghị điều trị tại chổ

Vết loét nhiễm trùng

Vết loét không nhiễm trùng

Liệu pháp nén

Giai đoạn điều trị:

 Băng ép áp lực sức căng ngắn Rosidal sys, Rosidal K (dịch tiết ít có thể mang băng ép đến 7 ngày)

Giai đoạn dự phòng tái phát:

• Vớ áp lực II- III ( áp lực thấp nhất 30 mmHg )

Làm sạch  vết loét:

Bằng dung dịch

kháng khuẩn

• Thuốc sát trùng: Octenisept
• Dịch PVP-Iodine: đối với vết loét có dịch tiết màu xanh
(trực khuẩn mủ xanh Pseudomonas aeruginosa Gram (-)
• Polyhexanide (MRSA)
• Nước muối sinh lí 0,9%  Ringer Lactate                                           
 

Bằng phương pháp

vật lý

 Mô hoại tử/ màng Biofilm:
• Cắt lọc
 Gạc làm sạch vết thương Debrisoft → Hạn chế tổn thương mô lành và giảm đau cho bệnh nhân
 Điều trị vết loét:  

Vết loét có giả mạc

• Lớp gạc 1: Prisma (1 thời gian nhất định)
• Lớp gạc 2: Suprasorb P
• Lớp gạc 1: Suprasorb C
• Lớp gạc 2: Suprasorb H
 Cố định bằng: Mollelast 

Vết loét có dịch

tiết nhiều

Liệu trình 1: 
• Máy hút áp lực âm Suprasorb CNP

Liệu trình 2: 

Chăm sóc vết loét với 1 lớp gạc: Vliwasorb 
Chăm sóc vết loét với 2 lớp gạc:

Điều trị vết loét có màng Biofilm:

o Lớp gạc 1: Suprasorb A+Ag
o Lớp gạc 2: Vliwasorb
o Cố định: Mollelast

Vết loét nhiễm Pseudonomas:

o Lớp gạc 1: PVP Iodine (thời gian ngắn)
o Lớp gạc 2: Vliwasorb
o Cố định: Mollelast

Vết loét nhiễm trùng MRSA, VRE và các loại vi trùng khác:

o Lớp gạc 1: Suprasorb A+Ag
o Lớp gạc 2: Vliwasorb
                ο Cố định: Mollelast
Liệu trình 1:
• Máy hút áp lực âm Suprasorb CNP

Liệu trình 2: 

Chăm sóc vết loét với 1 lớp gạc: Vliwasorb 
Chăm sóc vết loét với 2 lớp gạc:
o Lớp gạc 1: Suprasorb A
o Lớp gạc 2:Vliwasorb
o Cố định: Mollelast
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vết loét có dịch tiết

trung bình

Chăm sóc vết loét với 2 lớp gạc:
o Lớp gạc 1: Suprasorb X-PHMB
o Lớp gạc 2: Solvaline N/: Suprasorb P
o Cố định: Mollelast
Chăm sóc vết loét với 2 lớp gạc:
o Lớp gạc 1: Suprasorb X
o Lớp gạc 2: Solvaline N/ Suprasorb P
o Cố định: Mollelast
Vết loét có dịch tiết ít Chăm sóc vết loét với 2 lớp gạc:
o Lớp gạc 1: Suprasorb X-PHMB
o Lớp gạc 2: Solvaline NSuprasorb P
o Cố định: Mollelast
Chăm sóc vết loét 2 lớp gạc:
o Lớp gạc 1: Suprasorb X
o Lớp gạc 2: Suprasorb F
 
Vết loét khô 

Chăm sóc vết loét 2 lớp gạc:

o Lớp gạc 1: Suprasorb X-PHMB
o Lớp gạc 2: Solvaline NSuprasorb P
o Cố định:Mollelast
 
 
Chăm sóc vết loét 1 lớp gạc:

Chăm sóc vết loét 2 lớp gạc:

o Lớp gạc 1: Suprasorb X
o Lớp gạc 2: Suprasorb F

Giai đoạn mô hạt

Cắt lọc nếu mô nhiễm trùng

 

 Chăm sóc vết loét 2 lớp gạc:
o Lớp gạc 1: Suprasorb C
o Lớp gạc 2: Suprasorb F

Giai đoạn biểu bì hóa

   Chăm sóc vết loét 1 lớp gạc:

Chăm sóc vết loét 2 lớp gạc:

o Lớp gạc 1: Suprasorb C
o Lớp gạc 2: Suprasorb F

Bảo vệ bờ vết loét

 Aquacel, Mepilex, Cavilon, dline Zinc cream  Không cần thiết

Bảo vệ da

 Hỗ trợ dinh dưỡng